Επικοινωνία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα

Άγγελος Στίνης & Σια ΕΕ

Εμπορία Οίνων & Αλκοολούχων Ποτών

Δαβάκη 15

T.K. 57008 Ιωνία - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 785080

Fax: 2310 785082

info@kalakrasia.com

Copyright © 2012 kalakrasia.com All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.